Andi Monitoring

Compliance Category: blockchain

Мониторинг

Мониторинг

Отдалечена обработка, анализ и реакция на събития от видеонаблюдение и други системи за сигурност с цел предотвратяване на загуба или повреда на имущество.

Read More
Видео удостоверение

Видео удостоверение

Видео удостоверение на алармени събития от различен характер с цел предоставяне на бърза и адекватна реакция с оптимални ресурси и резултат.

Read More
Пожароизвестяване

Пожароизвестяване

Дистанционна обработка, анализ и удостоверяване на сигнали от оборудване за пожарна безопасност. Локализиране на зони в аларма за ранно оповестяване, реакция и превенция.

Read More
Управление на активи

Управление на активи

Дистанционно упрваление на процеси, машини и оборудване. Анализ на местоположение и състояние на активи от различен характер с цел оптимизация на продуктивността и работоспособността им.

Read More

Categories

  • No categories
en_US