Услуги

image

Локализация

Географско позициониране и анализ на движение и сигнали от активи и хора с цел оптимизиране на логистика, предотвратяване на злоупотреби и реакция при събития застрашаващи сигурността им.

image

Помощен център

Видео разговор с контактен център при нужда от указания за ползване и съдействие за отстраняване на специфичен проблем в услуги, процеси и съоръжения от различен характер.

image

Управление на активи

Дистанционно упрваление на процеси, машини и оборудване. Анализ на местоположение и състояние на активи от различен характер с цел оптимизация на продуктивността и работоспособността им.

image

Пожароизвестяване

Дистанционна обработка, анализ и удостоверяване на сигнали от оборудване за пожарна безопасност. Локализиране на зони в аларма за ранно оповестяване, реакция и превенция.

image

Видео удостоверение

Видео удостоверение на алармени събития от различен характер с цел предоставяне на бърза и адекватна реакция с оптимални ресурси и резултат.

image

Мониторинг

Отдалечена обработка, анализ и реакция на събития от видеонаблюдение и други системи за сигурност с цел предотвратяване на загуба или повреда на имущество.

Защо нас?

Гардиан е част от фирма АНДИ, която е основана през 1993 г. и e сред лидерите в България в областта на проектирането и изграждането на системи за сигурност, слаботокови и силнотокови електроинсталации.

Ние работим с

en_US